Rengaya رستوران درتایلند

Rengaya رستوران درتایلند

Categories: راه اندازی فست فود

یک رستوران با غذاهای بسیار عالی ژاپنی, غذاهای دریایی و انواع استیک با کارمندانی بسیار ماهر در تمام زمینه های رستوران داری در تایلند قرارداردوکیفیت عالی وقدمت زیادی دارد