هزینه راه اندازی فست فود شامل چه مواردی میشود؟

هزینه راه اندازی فست فود شامل چه مواردی میشود؟

Categories:

در پاسخ به این سوال می توان به موارد زیر به عنوان هزینه های اصلی اشاره نمود.

  1. هزینه رهن مغازه در صورتی که ملک استیجاری است.
  2. هزینه دکوراسیون فست فود.
  3. هزینه تجهیزات فست فود.
  4. هزینه راه اندازی فست فود ( خدمات – آموزش ).
  5. هزینه مواد اولیه و مصرفی.

البته در این مطلب قصد نداریم به ریز هر یک از موارد فوق بپردازیم.