سرمایه مورد نیاز جهت راه اندازی فست فود؟

سرمایه مورد نیاز جهت راه اندازی فست فود؟

Categories:

در پاسخ به این سوال باید به موارد زیر اشاره نمود:

  • متراژ مغازه مورد نظر چقدر است؟
  • دکوراسیون مغازه مورد نظر در چه وضعیتی قرار دارد؟
  • وضعیت تاسیساتی مغازه مورد نظر چگونه است؟
  • هدف از افتتاح این مغازه قرار گیری در کجای بازار و با چه کلاس کاری می باشد؟
  • آیا مغازه اجاره و یا در تملک شماست؟
  • چه خطوطی قرار است در این فست فود راه اندازی گردد؟
  • برآورد اولیه از فروش چقدر است، که به نسبت آن ظرفیت تجهیزات برآورد گردد؟
  • قصد استفاده از چه مارکهایی را برای تجهیز فست فود دارید آمریکایی، ایرانی یا چینی؟
  • وضعیت رقبای شما در منطقه چگونه است؟
  • تا چه میزان برنامه ریزی برای دلیوری شده تا مناسب با آن روی بسته بندی سرمایه گذاری شود؟