بزرگترین دلایل ناکامی پروژه های فست فود چیست؟

بزرگترین دلایل ناکامی پروژه های فست فود چیست؟

Categories:

شایان ذکر است با توجه به مطالعات صورت گرفته و تحقیقات به عمل آمده و همچنین اظهارات افرادی که برای استفاده از مشاوره های ثانویه به گروه IRANHFC مراجعه می نمایند یکی از بزرگترین دلایل ناکامی پروژه ها مشکلات مالی آنها می باشد. این مشکلات گاها به دلیل کمبود حجم سرمایه گذاری و یا عدم بودجه بندی صحیح صورت می گیرد که یکی از دلایل مهم آن جمع آوری اطلاعات ناصحیح می باشد. شاید بتوان قیمت خطوط مختلف را برای فست فودها به ترتیب زیر به صورت اجمالی قید کرد، البته جواب برآورد هزینه دقیق تجهیزات رابطه مستقیمی با پاسخ به سوالات مذکور دارد.

  • خط پیتزا ۱۵ – ۵۵
  • خط ساندویچ ۸ – ۵۰
  • خط سوخاری ۴۰ – ۱۳۰
  • خط کافی ۲۰ – ۶۰
  • خط کباب ترکی ۵ – ۱۵