۷۵ درصد مشکلات کشت دانه های روغنی با ساماندهی بازرگانی حل می شود

۷۵ درصد مشکلات کشت دانه های روغنی با ساماندهی بازرگانی حل می شود

Categories: راه اندازی فست فود

علیرضا مهاجر روز پنجشنبه در نشست توسعه کشت دانه روغنی کلزا مازندران در ساری افزود: شرکت های عضو و سهامداران شرکت های توسعه دانه های روغنی که دارای کارخانه هستند به جای حمایت از تولیدات داخلی با واردات دانه روغنی که سود بالایی دارد ، فقط روغن کشی می کنند.
وی اضافه کرد: برخی از اعضا و صاحبان شرکت های دانه های روغنی تولید و توسعه کشت در داخل را به بازرگانی و واردات تبدیل کردند ، چراکه واردات سود بیشتری دارد.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: سالانه ۵۵ میلیارد دلار بابت واردات دانه های روغنی و مصرف بی رویه روغن بر کشور هزینه تحمیل می شود و اینکه سن سکته قلبی از بالای ۶۰ سال به زیر ۳۰ سال رسیده به دلیل مشکلات بی کیفتی دانه روغنی و مصرف بی رویه روغن است.
وی گفت: کار و تلاش در کشاورزی شب و روز نمی شناسد و تولید دانه های روغنی در شرایط فعلی کشور حیثیتی است.
وی به آغاز طرح توسعه کشت دانه های روغنی سویا، کلزا و آفتابگردان در کشور اشاره کرد و بیان داشت: امسال یک سوم از اراضی سویا کاری گلستان غلاف نبسته است و این نشانه بی توجهی به بذر و انجام نشدن صحیح تحقیقات است.
وی گفت : دومین مشکل در توسعه کشت دانه های روغنی بذور است ، باید علاوه بر زود رس بودن ،عملکرد را به متوسط تولید در هکتار از دو تن فعلی به پنج تن افزایش بدهیم.
وی گفت: درآمد و اقتصادی کشاورزان باید با کشت دانه های روغنی سویا، کلزا، آفتابگردان افزایش یابد.
وی افزود: کشاورزی تعطیل و غیر تعطیل ندارد؛ همواره باید در مزرعه حضور داشت و با نگاه کارمندی نمی توانیم در مزرعه همراه کشاورزان باشیم.