کیوئودو شوال» (Queue De Choval) در سانفرانسیسکو

کیوئودو شوال» (Queue De Choval) در سانفرانسیسکو

Categories: راه اندازی فست فود

بهترین غذا در خانه استیک کیوئو دوشوال، استیک گوساله ذرتی است. گوشت این استیک، ۳۵ روز نمک سود شده و در آفتاب خشک می شود، سپس طی مراحل مخصوصی آماده طبخ می شود و به شکل استیک لذیذی در برابر مشتری قرار می گیرد. همه مشتری های این رستوران طعم استیک آن را فراموش ناشدنی ذکر می کنند.