پیش بینی افزایش رشد غذاهای ارگانیک در بازار

پیش بینی افزایش رشد غذاهای ارگانیک در بازار

Categories: راه اندازی فست فود

 افزایش رشد رستوران های ارگانیک در بازارصنعت غذای کشورمان قابل پیش بینی است.با توجه به اینکه

یکی از معایب بسیاربارز ومشهود صنعت غذای ایران کمبود تنوع می باشد.

امروزه این سؤال مطرح است چه ایده ای در مدیریت وگرداندن یک رستوران می تواند،بیشترین پتانسیل رابرای موفقیت داراباشد؟

پیش بینی افزایش رشد غذاهای ارگانیک در بازار

به گفته کارشناسان بزرگ مارکتینگ مهم ترین راه برای رسیدن به موفقیت این است، که دنبال شناسایی نیازهای برآورده نشده باشیم وبرای برطرف نمودن آن یک مدیریت وراه حل سودمند را پایه گذاری نماییم.

شیوع انواع سرطان ها که متخصصین این امر نقش تغذیه نامناسب را در آن پر رنگ می بینند و سایر عوامل سبب گردیده ،توجه به غذاهای ارگانیک ،سالم ومحلی قابل بررسی گردد.

عباس حسینی

گروه iranhfc  (گروه تخصصی راه اندازی رستوران های ارگانیک ) با تهیه غذاهای ارگانیک ،ساخت محیط های جذاب ونو وارائه خدمات وتجهیزات لازم به آینده ای  با غذاهای سالم می اندیشد.