پای آلبالو

پای آلبالو

Categories: راه اندازی فست فود

مواد لازم برای پای آلبالو برای ۴ نفر
۳۰۰ گرم آرد
۱ ق س شکر د انه‌ریز
۴/۱ ق چ نمک
۲/۱ ق چ بیکینگ‌پود ر
۲۰۰ گرم کره یا مارگارین
۱ عد د زرد ه تخم‌مرغ و زعفران برای رومال کرد ن
۶-۵ ق س آب یخ
به میزان لازم مربای آلبالو
طرز تهیه:
۱٫ ابتد ا آرد و شکر را مخلوط کنید، سپس به مد ت ۳۰-۲۰ د قیقه د ر یخچال قرار د هید تا خنک شود.کره را د ر د مای محیط قرار د هید تا نرم شود. اگر از روغن‌ جامد هم استفاد ه می‌کنید کره و یک قاشق روغن را با یکد یگر مخلوط کنید. آرد و شکر را به آنها اضافه کرد ه و با انگشت مواد را با یکد یگر مخلوط کنید. خمیر به‌صورت خرد ه نان خواهد شد. د ر مرحله آخر آب یخ را کم‌کم به مواد اضافه کنید و با کف د ست خمیر را ورز د هید تا خمیر بافت یکد ستی پید ا کند. توجه د اشته باشید اگر خمیر فرم نگرفت به آب بیشتری نیاز د ارید.
۲٫ حالا خمیر را به‌صورت توپ‌های کوچک د رآورد ه، د ر کیسه فریزر گذاشته و به مد ت نیم ساعت د ر یخچال قرار د هید. خمیر را از یخچال د رآورید و به مد ت ۱۰ د قیقه اجازه د هید تا به د مای محیط برسد. مربای آلبالو را د ر صافی بریزید تا شیره آن خارج شود، سپس آلبالو را بد ون شیره د اخل یک ظرف مناسب بریزید.
۳٫ کف قالب‌ها را چرب کرد ه، گلوله‌های کوچک را با ورد نه باز کنید و کف قالب بگذارید، سپس آلبالو را روی آن بریزید (به‌اند ازه یک قاشق مرباخوری). یک گلوله کوچک  خمیر را با ورد نه باز کنید و آن را روی آلبالو قرار د هید. به همین ترتیب عمل کنید تا گلوله‌ها تمام شوند. قبل از آنکه قالب را د اخل فر بگذارید، با سوزن چند سوراخ روی خمیر ایجاد کنید. زرد ه تخم‌مرغ را با زعفران مخلوط کرد ه و آن را روی خمیر بمالید.
۴٫ قالب را د ر فر که از قبل با د مای ۱۸۰ د رجه سانتی‌گراد روشن کرد ه‌اید به مد ت ۴۵ د قیقه قرار د هید تا پای آماد ه شود.