نقش چک لیست ها در منظم نمودن کار فست فود

نقش چک لیست ها در منظم نمودن کار فست فود

Categories: راه اندازی فست فود

بی شک نظم برگ برنده فست فودهای موفق است.در نگاه اول نظم یک پدیده کیفی است.همانگونه که می دانید سنجش  کیفی بس دشوار تر از کمی می باشد .باید این پدیده را به صورت کمی در آورده تا به سادگی قابل سنجش واستناد باشد.

اصولا برای کمی کردن نظم ابتدا به ساکن باید یک سری استاندارد تعریف نمود.این استانداردها می تواند مربوط به بخش های مختلف کار باشد.البته بهتر است این استانداردها توسط افراد خبره تهیه شوند تا در عمل واقعی تر و مورد پذیرش پرسنل  واقع شوند.

نقش چک لیست ها در منظم نمودن کار فست فود

یکی از روشهای صحیح مدیریت تدوین لیست خواسته ها از پرسنل است.شایان ذکر است که اکثر مدیران  می پندارند که کارگران، آنها از زیر کار دررو هستند.اما با بررسی های به عمل آمده ما به این نتیجه رسیدیم که میان خواسته های مدیریت و برداشت پرسنل فاصله زیادی می باشد.برای کم کردن این سوء تفاهم ها چک لیست ها می توانند به شما کمک بسیار زیادی نمایند.

اهمیت چک لیست ها در روزهای شلوغی،مخصوصا برای فست فودهای بزرگ دوچندان است.

iranhfc

گروه تخصصی راه اندازی فست فود و کافی شاپ iranhfc داری دانش کاربردی در طراحی فرم ها وچک لیست ها می باشد.