مهمترین تصمیمات در تبلیغات فست فود

مهمترین تصمیمات در تبلیغات فست فود

Categories: راه اندازی فست فود

یکی از مواردی که برای افزایش فروش ،فست فودها به آن توجه ویژه ای می نمایند تبلیغات می باشد،برای داشتن برنامه تبلیغاتی مناسب مدبران  تبلیغات معمولا به اتخاذ تصمیم های مهمی می پردازند،که می توان به موارد زیر اشاره نمود:

تعیین هدف

 • هدف آگاه نمودن وفروش است

تصمیم درباره بودجه

 • روشی مبتنی بر توانایی مالی فست فود
 • درصدی از فروش فست فود
 • مقایسه با سایر رقبا

مهمترین تصمیمات در تبلیغات فست فود

تصمیم درباره پیام

 • استراتژی پیام فست فود
 • اجرای استراتژی

تصمیم گیری درباره رسانه ها

 • رساندن پیام
 • تعداد تکرر تبلیغات
 • اثر تبلیغ
 • رسانه مورد نظر(تراکت،sms،…)
 • زمان استفاده از رسانه ها

مهندس عباس حسینی

ارزیابی تبلیغ

 • اثرهای ناشی از تبلیغات
 • اثر های که تبلیغات بر فروش فست فود گذاشته است

iranhfc مبدع تبلیغات اثر بخش در فست فود و کافی شاپ