مزیت رقابتی تبلیغات

مزیت رقابتی تبلیغات

Categories: راه اندازی فست فود

مزیت رقابتی عاملی بسیار مهم و اساسی است که در هر بازاری باعث پیروزی و پیشبرد سریع اهداف می شود.از نظر کارشناسان iranhfc (گروه راه اندازی فست فود و کافی شاپ) مزیت رقابتی در هر زمینه ای می تواند موقعیت فست فود یا کافی شاپ را بهبود بخشد. مزیت رقابتی به مدیران فست فود نشان می دهد که چگونه  موقعیت تبلیغاتی خود را نسبت به رقبا بهبود بخشند.

مزیت رقابتی تبلیغات،ابزار قدرتمندی را معرفی می کند که استراتژیست ها برای برتری و تمایز تبلیغات خود به تبلیغات رقیب،به آن نیاز دارند. این ابزار قدرتمند زنجیره ای ارزش تبلیغات نامیده می شود. تجزیه و تحلیل زنجیره ی ارزش به مدیران فست فود فرصت می دهد تا فعالیت های تبلیغاتی خود را در زمینه های مختلف طراحی نمایند.

مزیت رقابتی تبلیغات

از نظر کارشناسان iranhfc (گروه راه اندازی فست فود و کافی شاپ) وجود مزیت رقابتی به معنی عملکرد بهتر نسبت به رقباست که در کوتاه مدت سودآوری و در بلند مدت بقا و رشد فست فود را تضمین می کند. کسب مزیت رقابتی در تبلیغات از دیدگاه پورتر از دو طریق بدست می آید:

  • کاهش هزینه های عملیاتی
  • افزایش اثربخشی

تبلیغ اثر بخش تبلیغی لست مخاطب گرا که با توجه به شناخت نوع مخاطبان و ویژگی ها،معیارها و رفتار آنان طراحی و ارائه می شود. حساسیت به بعضی از نکات ساده اما نادیده گرفته شده توسط رقبا و سرمایه گذاری روی آنها،می تواند مزیت رقابتی پایداری را برای فست فود ها به ارمغان بیاورد.

عباس حسینی

مزیت رقابتی اهرم قابل اتکایی است برای آنهایی که به بازار پایدار می اندیشند.