مدیریت منابع انسانی در فست فود

مدیریت منابع انسانی در فست فود

Categories: راه اندازی فست فود

مدیریت منابع انسانی در فست فود

مدیریت منابع انسانی در فست فود
با توجه به کوچک بودن اکثر فست فودهایی که راه اندازی می شود، پوزیشنی به نام مدیریت منابع انسانی در فست فود  در این مجموعه ها وجود ندارد.
اصولا نقش مدیریت منابع انسانی در مجموعه های متوسط و بزرگ  به کار گرفته می شود.
ولی مدیریت منابع انسانی زمانی که کارکنان از یک نفر بیشتر باشند معنا پیدا کرده و باید به آن اهمیت ویژه ای داد.
همانطور که گفتیم با توجه به کوچک بودن اکثر فست فودهایی که راه اندازی می شود، شاید توجیه اقتصادی برای استخدام یک مدیر منابع انسانی وجود نداشته باشد، ولی این نقش باید توسط مدیر فست فود پیاده و اجرایی گردد.
از آنجا که منابع انسانی و کارکنان شما یکی از سرمایه های اصلی فست فودتان می باشند، لذا شایسته است با وظایف مدیر منابع انسانی آشنا گردید.
عملکرد بهینه شما در حوزه منابع انسانی هم به سود سرمایه گذار فست فود است و هم به سود کارکنان آن.
با توسعه منابع انسانی بی شک فست فود شما گام های مهمی در راستای حرفه ای شدن بر می دارد.
در اینجا به پاره ای از وظایف مدیریت منابع انسانی در فست فود اشاره خواهیم نمود

مدیریت منابع انسانی در فست فود

iranhfc

iranhfc

استخدام پرسنل در فست فود

یکی از کلیدی ترین وظایف مدیریت منابع انسانی در فست فود استخدام پرسنل می باشد. این فرآیند معمولا توسط آگهی در روزنامه همشهری در شهر تهران اتفاق می افتد. وقتی پرسنل برای مصاحبه به مدیر منابع انسانی در فست فود رجوع می کنند، بهتر است شما فرمی را برای گرفتن اطلاعات لازم در اختیار کارجو قرار دهید. البته سعی کنید در فرم مربوطه اطلاعات مهم را از کارجو دریافت نمایید و به دنبال مسائل بی ربط نباشید.
در این مرحله بعد از تایید پرسنل بهتر است کارجو را با حق و حقوق خود و همچنین وظایف مربوطه و سیاست هایی که در مرحله راه اندازی فست فود تدوین نموده اید آشنا نمایید.

ارزیابی کارکنان فست فود

یک مدیر فست فود که نقش مدیر منابع انسانی را در فست فود به عهده دارد، باید همواره عملکرد پرسنل را پایش کند، مخصوصا در بدو استخدام تا ببیند پرسنلی که استخدام نموده است واجد شرایط هست یا نه.

حل اختلاف

یک مدیر فست فود نقش حل اختلاف بین پرسنل فست فود را دارد. از آنجا که کار فست فود یک کار فیزیکی است، لذا اختلاف بین پرسنل امری بدیهی است.

پاداش و تنبیه

یک مدیر فست فود که نقش مدیریت منابع انسانی را نیز در فست فود دارد، باید با اتخاذ سیاست های صحیح در حوزه پاداش و تنبیه راندمان کاری پرسنل را بالا ببرد.

تعیین وظایف پرسنل

مدیر فست فود باید بر اساس توانایی پرسنل برای آنها شرح وظایف تعریف نماید.

پرداخت حقوق و دستمزد

یکی از هزینه های اصلی در راه اندازی فست فود و بعد از آن پرداخت حقوق و دستمزد می باشد.

سازماندهی

یکی از وظایف مهم مدیریت منابع انسانی سازماندهی و برنامه ریزی روی منابع انسانی است.
 

iranhfc

iranhfc


گروه iranhfc   با ارائه برنامه های تدوین شده در حوزه منابع انسانی می تواند کمک شایان ذکری به فست فودهایی که راه اندازی می شوند،  بنماید.