قووتو

قووتو

Categories: راه اندازی فست فود

اصلی ترین و سنتی ترین مواد لازم قووتو عبارتند از:
• تخم خرفه ۵۰۰ گرم
• بذر کتان ۲۰۰ گرم
• جو ۲۵۰ گرم
• شاه دانه (کنف) ۲۰۰ گرم
• تخم کاهو ۲۰۰ گرم
• موردانه ۱۰۰ گرم
• تخم گشنیز ۱۵۰ گرم
• تخم آفتابگردان ۲۰۰ گرم
• سیاه دانه ۱۰۰ گرم
• کنجد ۲۰۰ گرم
• جدوا ۲۵ گرم
• هل باد ۵۰ گرم
• هل سبز ۱۰ گرم
• شقاقل ۲۰ گرم
• خشخاش ۲۵۰ گرم
• قهوه ۱۵۰ گرم
• تاجریزی (روپاس) ۵۰ گرم
• دارچین ۵ گرم
• زنجبیل ۵ گرم
• فلفل سیاه ۵ گرم
• ریشه جوز ۱۰ گرم
• مرزنگوش (مرزنجوش) ۱۰ گرم
• آویشن ۱۰ گرم
• زنیان ۱۰ گرم
• عاقرقرحا ۵ گرم
• زعفران ۵ گرم
• مغز بادام ۲۵ گرم
• مغز فندق ۲۵ گرم
• بادام هندی ۲۵ گرم
• مغز پسته ۲۵ گرم
• مغز گردو ۲۵ گرم
• انجیر ۲۵ گرم
• نارگیل ۲۵ گرم
• نخود ۱۰۰ گرم
• جوز هندی ۱۰ گرم
• میخک ۵ گرم
• بهارنارنج ۱۰ گرم
• بابونه ۲۵ گرم
• رازیانه ۵ گرم
• افتیمون ۲۵ گرم
نکته ی مهم در برشته کردن مواد قووتو یا قاووت:
موادی که نیاز به برشته کردن آنها است: تخم خرفه، بذر کتان، جو، شاه دانه (کنف)، تخم کاهو، موردانه، تخم گشنیز، تخم آفتابگردان، سیاه دانه، خشخاش، قهوه.
روش تهیه:
ابتدا تمام مواد را تمیز کرده، سپس برشته کنید و همه مواد را با هم ترکیب کرده و به نسبت وزن ترکیب بدست آمده ۲ برابر شکر اضافه کرده سپس آسیاب کنید.
طرز استفاده:
معمولا روزانه چند قاشق از قووتو را مصرف می‌کنند. برخی نیز آن را در آب جوش می‌ریزند و استفاده می‌کنند. گرچه می‌توان آن را با شیر یا چایی نیز مصرف کرد.