فست فود کی اف سی

فست فود کی اف سی

Categories: راه اندازی فست فود

متاسفانه به دلایل نا آگاهی برخی از هموطنان عزیز گروهی به جعل و فروش برند kfc  در کشورمان پرداخته اند که باعث بسی تاسف وتاثر است. از مضرات این حرکت نا شایست:

    • تخریب برند سازی در صنعت غذا
    • تخریب افکار عمومی
    • ترویج جعل

فست فود کی اف سی

می توان نام برد. گر چه شاید قوانین حمایت از حقوق معنوی در این راستا نیاز به پیشرفتهای بیشتری داشته باشد،اما آگاهی هموطنان عزیز مانع از سوء استفاده برخی از افراد سود جو که گاها مبالغی بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان برای این نام جعلی بی پشتوانه دریافت می نمایند باشد.

مهندس عباس حسینی

گروه تخصصی راه اندازی فست فود و کافی شاپ iranhfc