عجیب‌ ترین رستوران‌های جهان

عجیب‌ ترین رستوران‌های جهان

Categories: راه اندازی فست فود

 
گاهی بعضی از رستوران‌ها را نه به خاطر غذاهای‌شان بلکه به خاطر محیط و ویژگی‌های محلی و شرایط خاص‌شان انتخاب می‌کنیم. موارد زیر رستوران‌هایی هستند که همه مراجعان آن‌‌ها را به خاطر عجیب و غریب بودن‌شان انتخاب کرده‌اند.
 
 
«سفر بدون مزه کردن غذاهای محلی آنجایی که به آن سفر کرده‌اید بی‌معنی است.» این نصیحت پدربزرگ‌هاست که معمولا هم به آن عمل می‌کنیم اما گاهی بعضی از رستوران‌ها را نه به خاطر غذاهای‌شان بلکه به خاطر محیط و ویژگی‌های محلی و شرایط خاص‌شان انتخاب می‌کنیم. موارد زیر رستوران‌هایی هستند که همه مراجعان آن‌‌ها را به خاطر عجیب و غریب بودن‌شان انتخاب کرده‌اند، در واقع این فهرست «عجیب‌وغریب‌ترین» رستوران‌های جهان است.