طراحی داخلی رستوران گیاهی

طراحی داخلی رستوران گیاهی

Categories: راه اندازی فست فود

طراحی داخلی رستوران گیاهی به همراه باغ و حیاطی مرکزی آن را، گروه معماری Kiwi & Pom انجام داده، در این پروژه آن ها سعی کردند فضا و رنگ های شاد باغ را وارد محیط کنند تا متناسب با غذاهای گیاهی و نوشیدنی های ارگانیک این رستوران باشد.