شناسایی و تحلیل فرصتها در بازار صنعت غذا مخصوصا فست فود و کافی شاپ

شناسایی و تحلیل فرصتها در بازار صنعت غذا مخصوصا فست فود و کافی شاپ

Categories: راه اندازی فست فود

با توجه به تغییرات گسترده ای که در بازار غذا مخصوصا فست فود ها و کافی شاپ ها وجود دارد بی شک فرصت ها و تهدیدات گوناگونی برای این مجموعه ها پیش خواهد آمد. تهدیدها فرصت ها در مقابل هم قرار می گیرند. فرصت های بازار از ترکیب صحیح شرایط و زمانبندی فعالیت ها حاصل می شوند، و مجموعه های موفق خواهند بود که بتوانند تهدید ها را به فرصت یا اثرات آنها را به حداقل برسانند. به وقت دقیق و صحیح برای انجام دادن کار های مختلف فرصت می گویند. با درک و تشخیص تهدید ها و نیاز ها و تبدیل آن ها به فرصت با پاسخ گویی و عملیات به موقع می توان موفق بود.  فرصت ها شامل توسعه بازار، توسعه کسب و کار و محصول، آسیب پذیری رقبا و … می باشد.

شاید بتوان تحلیل فرصت بازار را تشخیص متغیرهای محیطی از جمله:

  • افزایش قیمت مواد اولیه
  • افزایش دستمزد ها
  • تغییر قوانین

و… دانست. البته این تغییرات معمولا به سود مدیران دانش بنیان زیرک می باشد، کسانی که تغییرات را زود می بینند و به تسخیر فرصت های بالقوه بازار می پردازند یا از مشاوران خبره استفاده می نمایند. برای مدیران زیرک و خبره هرچه وضعیت بازار سخت تر باشد، فرصت ها بیشتر و است و بهتر از فرصت ها استفاده می کنند. اما برای افراد نا وارد و بی تجربه و تازه وارد ها در صنعت مواد غذایی تهدیدها بیشتر از فرصت ها می باشد و توانایی و علم تبدیل تهدید ها به فرصت ها را ندارند و معمولا نمی توانند موفق باشند. بنابراین حتما باید با افراد متخصص در این زمینه مشورت کنند.

شناسایی و تحلیل فرصتها در بازار صنعت غذا مخصوصا فست فود و کافی شاپ

شایان ذکر است مجموعه های که دارای برنامه های پویای بازاریابی استراتژیک هستند، با توجه به قابلیت انعطاف پذیری آن ها بیشتر می توانند از این فرصت ها استفاده و از تهدیدات به دور باشند، کسانی که همیشه در حال پایش بازار می باشند.
گروه تخصصی راه اندازی فست فود و کافی شاپ iranhfc با تحلیل محیط بیرونی ودرونی توانایی مشاوره به فست فود ها یا کافی شاپ های را دارد که به جهش در کسب و کار خود می اندیشند.
گروه تخصصی راه اندازی فست فود،کافی شاپ،رستوران ملل، رستوران های سرو غذای سالم و هتل iranhfc پیشرو و نوآور در ارائه خدمات نوین در عرصه صنعت غذا.