سیستم آموزش در فست فود

سیستم آموزش در فست فود

Categories: راه اندازی فست فود

در یک رستوران یا فست فود سیستم های آموزش و طرز صحیح برخور با مشتری را به کارمندان خود آموزش دهید و به آنان آموزش دهید که چگونه رسیدگی به مسئولیت هی و وظایف در موثرترین راه ممکن است.
در برخی از کسب و کارها مانند کسب و کار فست فود یا رستوران سرمایه گذاری بیشتری را در بخش آموزش هزینه می کنند تا بتوانند به نتیجه مطلوبی که مد نظر آنان هست برسند.

سایه های شغلی :

یکی از نمونه ها و سیستم های آموزش مورد استفاده در صنایع غذایی سیستم آموزش سایه شغلی می باشد. با این روش مدیران این کسب و کار فرد جدیدی را با یک کارمند آموزش دیده و کاربلد همراه می کند تا برای بعضی از زمان ها در کنار وی باشد. تا هرچه را می داند شخص کار بلد به فرد مورد نظر آموزش دهد و در این راه کارمند جدید تلاش بر این دارد تا چگونگی کار راه از فرد کار بلد آموزش ببیند.

کلاس ها :

در برخی از شرکت ها به کارکنان خود کلاس های را معرفی می کنند تا به چگونگی بهتر انجام کار آنان کمک کند و پیشرفت قابل توجهی در انجام کار خود داشته باشد. در این روش مدیران کارمندان جدید خود را به یک سمینار دعوت کرده و از مریب با تجربه خود دعوت می نماید تا تجربیات خود را در اختیار افراد جدید بگذارد تا در پیشرفت آنان کمک کند.
مربی نیز در جلسه حاضر شده و با ارائه ویدئو ها و صحبت های تجربیات خود را در اختیار آنان قرار می دهد تا در پیشبرد هر کارمند کمکی کرده باشد. در بعضی از شرکت ها نیز در آیین نامه خود این موضوع را ذکر می کنند که قبل از شروع به کار حتما کارمندان جدید باید کلاس های آموزشی را بیاموزند بعد وارد پروسه کار شوند.

مدیر آموزش :

برخی از فست فود ها و رستوران ها برای استخدام کارکنان جدید خود تدابیر خاصی را اتخاذ می کنند. به شما اجازه فعالیت و کار کردن را داده تا یاد بگیرید و مدیران نیز باید توانای شما را مورد بررسی قرار داده و شایسته ترین افراد را به کارکنان خود نشان داده و به آنان نشان دهد که چگونه به موفقیت دست یافته است.

پیشرفتهای بعدی

بسیاری از رستوران ها فست فود سیستم استفاده به طور مستمر بهبود کیفیت کار است که کارکنان تولید کند. برخی از شرکت ها قرار داده است تاکید بر کمک به کارکنان همچنان به بهبود. برای مثال، آنها ممکن است یک برنامه آموزش مدیریت و یا یک برنامه مربی با کارکنان ارائه دهد. در برخی موارد، رستوران ها خواهد نقش به طور منظم برای کمک به کارکنان بهبود چگونه آنها مسئولیت رسیدگی به شرایط خاص استفاده کنید. کارفرمایان نیز ممکن است انگیزه برای بهبود عملکرد ارائه به طوری که کارکنان همواره در تلاش برای به دست آوردن بهتر است