رستوران LedBury – لندن

رستوران LedBury – لندن

Categories: راه اندازی فست فود

برت گراهام، آشپز معروف استرالیایی، صاحب این رستوران فوق العاده در خیابان ۱۲۷ لدبری در لندن است. برت گراهام این رستوران را در سال ۲۰۰۵ به همراه شریک خود نایجل مارتین افتتاح کرد. تمرکز این رستوران بر روی سرو غذاهای فرانسوی با کمی چاشنی انگلیسی و استرالیایی است.
بیشتر موارد موجود در منو بر پایه گوشت‌های مختلف و سبزیجات معطر است. با وجود اینکه رستوران LedBury تا به امروز شهرت جهانی پیدا کرده اما همچنان بدون سروصدا به کار خود ادامه می‌دهد.