رستوران Fogon St Julien پاریس

رستوران Fogon St Julien پاریس

Categories: راه اندازی فست فود

بهترین رستوران برای غذاهای اسپانیایی است که درکنار رود سن قرارگرفته است. انتخاب از منوی Tapasهای فصلی این رستوران، که بهای آن ۵۴ یورو است، انتخاب خوبی است؛ اما شما با این انتخاب، Paella مخصوص این رستوران که روزانه در طعم هایی مانند خوراک دریایی زعفرانی، گیاهی، جوجه و … سرو می شود را از دست خواهید داد. غذای خود را در این رستوران با Custardy crème Catalan به اتمام برسانید تا راضی تر از قبل این رستوران را ترک کنید.