رستوران Chor Bizarre

رستوران Chor Bizarre

Categories: راه اندازی فست فود

این رستوران یک رستوران کشمیری است که با نام هوشمندانه، نمای داخلی مناسب و غذاهای خوش طعمش در قلب شلوغی دهلی کهنه قرار گرفته است. همچنین شما می توانید این رستوران را در لندن و نوبا نیز پیدا کنید.