رستوران Albion

رستوران Albion

Categories: راه اندازی فست فود

این رستوران بریتانیایی بسیار پرطرفدار است، مخصوصا در یکشنبه ها که رست مخصوص در آن سرو می شود. به جز رست سنتی، منوی این رستوران با غذا های خلاقانه ای که در آن عناصر جدید غذا های بریتانیایی استفاده شده پر شده است.