رستوران نوما

رستوران نوما

Categories: راه اندازی فست فود

نگرش جدید، مبتکرانه و قانون شکنی که نوما به آشپزی دارد، انقلابی در جهان خوراک ایجاد کرده است. به عنوان مثال این رستوران “اشتها آورهای” قدیمی و خسته کننده را حذف و به جای آن مجموعه ی بی نظیری از استارتر ها را جایگزین کرده و همین ارزش این را دارد که هزینه ی یک سفر به دانمارک را به جان بخریم. بدلیل استفاده از متدهای مبتکرانه ی آشپزی، انبار اولیه ی رنه ردزیپی در نزدیکی بارانداز موفق شده که احساس علاقه مندان غذاهای شمالی را تغییر دهد. این رستوران شجره نامه ای بسیار قدیمی دارد و احساس و صداقت در جزء جزء غذاها ریشه دوانده است.