رستوران بخارا (Bukhara)

رستوران بخارا (Bukhara)

Categories: راه اندازی فست فود

این رستوران متخصص غذا های مرزی شمال شرقی و غذاهای مغولی است که غالب غذا های منوی آن با گوشت درست می شود. میز های این رستوران به راحتی پر می شود، پس ارزش رزرو کردن را دارد. شما می توانید این رستوران را در هتل ITC Maurya پیدا کنید.