رستورانی عجیب درتوکیو

رستورانی عجیب درتوکیو

Categories: راه اندازی فست فود

گارسونهای این رستوران عجیب با پوشیدن یونیفرم هایی به شکل فرم مدرسه، تداعی گر درس و مدرسه و معلم و دانش آموزند! این رستوران در توکیو ژاپن واقع شده است