رستورانی درنیویورک امریکا

رستورانی درنیویورک امریکا

Categories: راه اندازی فست فود

تجربه صرف ناهار در این رستوران به معنای واقع پر از شگفتی بوده و برای همه توصیه می شود. بشقاب مخصوص آن صدف همراه با سوسیس و پارکر هاوس با رول گوشت است.