رستورانی درلندن انگلیس

رستورانی درلندن انگلیس

Categories: راه اندازی فست فود

برای دریافت دستور پخت های تاریخی انگلیس می توانید به این رستوران مراجعه کنید. وعده های غذایی قرن ۱۴ با آخرین تکنیک های پخت توسط یک آشپز معروف به نام هوستون بلومنتال اجرا می شود. بشقاب مخصوص ایر رستوران بلغور با هشت پای گریل شده و براث دریایی است