رستورانهای عربی و لبنانی دبی

رستورانهای عربی و لبنانی دبی

Categories: راه اندازی فست فود

در دبی یکی از بهترین غذاهای لبنانی خارج از لبنان را تجربه خواهید کرد. در یک رستوران لبنانی به عنوان سالاد، «فتوشی» و «تبوله» سفارش دهید و به عنوان مزه (پیش غذا -MeZZe) «حمصی»، «باباغانوشی» و «مطبلی» سفارشی دهید. اگر یک استانک گرم هم دوست دارید سمبوسه، فلافلی و «کته» انتخاب خوبی است. برای غذای اصلی هم کبابهای لبنانی بی نظیر است. اگر تعدادتان زیاد است، معمولارستورانهای لبنانی طبقی دارند که در آن ۱۰-۱۵ مدالی کباب را به صورت تکه تکه شده در آن سرو می کنند. آن قدر تویش کباب هست که ۵-۶ نفر بخورند، بازهم تمام نمی شود.