رابطه فست فود با فشار خون

رابطه فست فود با فشار خون

Categories: راه اندازی فست فود

از آنجا که غذا های فست فود دارای نمک قابل ملاحظه ای است  لذا باعث افزایش فشار خون می گردد.
به عنوان مثال میزان نمک بکار رفته در یک پیتزای تک نفره برابر با حجم نمک مورد نیاز برای  ۷روز یک فرد نرمال می باشد.
iranhfc