دینیگ پود، ماتاواری،‌ تایلند

دینیگ پود، ماتاواری،‌ تایلند

Categories: راه اندازی فست فود

یک نوع دیگر از غذا خوردن در هوا را می‌توانید در تایلند تجربه کنید. در رستوران دینیگ‌پود شما و مهمانان‌تان سوار یک اتاقک ننو مانند می‌شوید که میز پذیرایی وسط آن است، بعد شما را بالا می‌کشند و در حال معلق بودن غذای‌‌تان را نوش‌جان خواهید کرد. هر وقت هم که بخواهید سفارش جدید بدهید شما را بالا یا پایین خواهند کرد تا خدمتکار بتواند به شما سرویس بدهد. لذت اصلی غذا خوردن در این رستوران لذت بردن از منظره جنگلی اطراف و تماشای حیوانات و پرنده‌هایی است که در اطراف شما می‌گردند.