دستیاران مدیر در فست فودهای زنجیره ای

دستیاران مدیر در فست فودهای زنجیره ای

Categories: راه اندازی فست فود

یک مدیر کل در نهایت فعالیت های خود مسئولیت عملیات و کارهای یک فست فود یا رستوران میباشد. به طور معمول یک مدیر در حالی که تفکر گسترش فعالیت های خود را بصورت زنجیره ای در سر دارد باید با استخدام چند دستیار مدیر برای کار خود استخدام نماید تا در ادامه به راحتی بتواند به کارها رسیدگی کرده و در غیاب وی نیز کسب وکار دچار مشکل خاصی نگردد. وظایف و کارهای که دستیاران مدیر دارند هرکدام می توانند اختصاصی و هر کدام می توانند عمومی و کلی باشند.

زمان بندی :

در مواقعی ممکن است که مدیر کل از دستاران خود سوالات برای برنامه های خود بپرسند و یا مشاوره های از آنان بگیرند. از در برنامه کارمندان مشکلاتی رخ داده باشد یک دستیار مدیر باید توانایی ان را داشته باشد تا فرد دیگری در این سیکل بگنجاند تا مشکل خاصی برای کل فرآیند تولید رخ ندهد.
برای این موضوع دستیاران باید از قبل چارهای بیندیشند تا اگر فردی قادر به کار نبوده تا تغییر پست و محل کار را داده است افراد دیگر بتوانند وظایف آن را به راحتی انجام دهند.

باز و بسته شدن :

دستیاران مدیر وظیفه باز و بسته کردن فست فود یا رستوران ها را بر عهده دارند . این موضوع شامل برررسی جسمی قفل کردن و باز کردن درها و بررسی زنگ ها هشدار و فعال بودن سیستم یا غیر فعال بودن آن همه و همه بر دوش این افراد می باشد. این افراد مسئولیت نظارت و بررسی شرایط و وضعیت دیگر کارکنان نیز بر عهده دارند تا مطمئن شوند فست فود یا رستوران به درستی شروه به فعالیت کرده و آماده دریافت و پذیرش مشتری می باشد و پس از تمام شدن فعالیت های روزانه و بسته شدن فست فود یا رستوران او وظیفه دارند تا تمام نقاط را بررسی نماید تا مشاهده کند تمام فضا توسط کارکنانی که مسولیت تمیزی و نظافت آن مکان را دارند تمیز شده باشد.

فهرست :

دستیاران مدیر در هر فست فود یا رستورانی ممکن است لازم باشد تا چگونگی بسیاری از موارد اعم از مواد غذایی و تجهیزات ها موجود در بازار و بورس را مورد بررسی قرار دهند. باید بررسی نمایند که اگر کیفیت مواد غذایی ارائه داده شده به مشتری پایین است مشکل از کجا می باشد و یا اگر تجهیزات آن کیفیت خود را ندارند باید به فکر تعویض یا تعمیر آن باشد تا ممشکلات احتمالی که در ادامه رخ خواهد داد را جلوگیری نماید. معمولا سفارشات مورد نیاز فست فود یا رستوران نیز بر عهده این افراد می باشند و آنان باید بررسی نمایند چه مواد اولیه مورد نیاز هست تا خریداری شئد یا نه.

مشتریان و کارکنان :

اگر یکی از مشتریان به یک مسئله و موضوعی شکایت داشته این افراد به عنوان دستیاران مدیر موظف هستند شکایات مشتری را شنیده و آن را بررسی نماید و به رفع آن نیز بپردازد. دستیاران مدیر این اختیار و وظیفه را دارند که اگر کارمندی سیاست و آیین نامه انظاباتی یک رستوران یا فست فود را نقض کرده و باعث ایجاد خلل و مشکلاتی هم برای فست فود یا رستوران و هم مشتریان شده با وی برخورد نموده و یا قرارداد کاری وی را فسخ نماید.