تجزیه و تحلیل فست فودهای رقیب

تجزیه و تحلیل فست فودهای رقیب

Categories: راه اندازی فست فود

فست فود های حرفه ای برای اینکه بتوانند استراتژی های بازار یابی رقابتی را به شیوه ای اثربخش برنامه ریزی کنند؛ناگزیر به مانیتورینگ (تجزیه و تحلیل) فست فود های رقیب  هستند.فست فودهای حرفه ای باید به صورت دائم :

  • محصولات
  • قیمت ها
  • کانالهای ارتباطی
  • شیوه تبلیغات
  • متد های توسعه

رقبا را آنالیز نموده و با فست فود خود مقایسه نمایند.

تجزیه و تحلیل فست فودهای رقیب

به این ترتیب فست فودها می توانند زمینه های را که به صورت بالقوه دارای مزیتها یا نقاط قوت و ضعف رقابتی هستند، را مشخص نمایند. سه مرحله برای تجزیه و تحلیل فست فود های رقیب را می توان به ترتیب زیر مورد توجه قرارداد:

  1. شناسایی فست فود های رقیب
  2. ارزیابی: اهداف،استراتژی ها،نقاط قوت و نقاط ضعف
  3. برنامه های هدف دار برای رقابت با فست فود های هدف

مهندس عباس حسینی

گروه IRANHFC (گروه تخصصی راه اندازی فست فود و کافی شاپ) با طراحی جدید ترین متدهای بازاریابی و فروش پایدار مجری فست قود های موفق در کشور.