تاکتیک های مدیریتی و بازرگانی در تبلیغات فست فود کافی شاپ و هتل

تاکتیک های مدیریتی و بازرگانی در تبلیغات فست فود کافی شاپ و هتل

Categories: راه اندازی فست فود

تاکتیک های تبلیغاتی برای فست فود یا کافی شاپ ها  را می توان به ترتیب زیر تقسیم بندی نمود:

 • تاکتیک های تبلیغاتی با توجه به عمر مجموعه

(فست فود،کافی شاپ،رستوران ایتالیایی،رستوران مدیترانه ای و ارگانیک)

تاکتیک های تبلیغاتی هنگام ورود به بازار بعد از راه اندازی مجموعه

 • تاکتیک تبلیغاتی پیشگام
 • تاکتیک تبلیغاتی پیرو
 • تا کتیک های تبلیغاتی در مرحله رشد
 • تاکتیک های تبلیغاتی حفظ مشتریان
 • تاکتیک های تبلیغاتی حفظ موقعیت
 • تاکتیک تبلیغاتی تهاجمی
 • تاکتیک تبلیغاتی تمرکز بر روی بخش خاص
 • تاکتیک تبلیغاتی افزایش مشتریان جدید
 • تاکتیک تبلیغاتی بر روی محصولات جدید

تاکتیک های تبلیغاتی در مرحله بلوغ

 • حفظ مزیت رقابتی در تبلیغات
 • افزایش حجم تبلیغات
 • تاکتیک تبلیغات نفوذ

تاکتیک های تبلیغاتی در مرحله زوال و افول

 • تاکتیک تبلیغات برداشت نهایی
 • تبلیغات خروج از بازار

دیگر تاکتیک های تبلیغاتی مرتبط

 • تاکتیک تبلیغاتی بد و بدتر
 • تاکتیک تبلیغاتی انتقال
 • تاکتیک تبلیغات انتخابی
 • تکنیک تبلیغاتی از قافله عقب نماندن
 • تبلیغات پر زرق و برق
 • تاکتیک تبلیغاتی ابهام
 • تاکتیک تبلیغاتی بودجه
 • تاکتیک استناد به قدرت

گروه iranhfc پیشرو و نو آور در حوزه مارکتینگ در صنعت غذا
گروه تخصصی راه اندازی فست فود،کافی شاپ،رستوران ملل،رستورانهای سرو غذای سالم و هتل iranhfc پیشرو و نوآور در ارائه خدمات نوین در عرصه صنعت غذا.