برنامه سرخ کن مرغ هنی پنی ۱

برنامه سرخ کن مرغ هنی پنی ۱

Categories: راه اندازی فست فود

در این مطلب قصد داریم به آموزش تنظیم و برنامه دادن به دستگاه سرخ کن مرغ سوخاری هنی پنی بپردازیم. سرخ کن مرغ سوخاری هنی پنی دارای یک کامپیوتر پیشرفته و حرفه ای می باشد، که از دو سری برنامه که تحت عنوان level 1  و level 2  قرار دارد.
برنامه level 1  مربوط به پخت و تنظیمات کارکردی دستگاه مربوط می شود.

در سرخ کن هنی پنی ۸۰۰۰ این تنظیمات به شرح زیر می باشد:

برنامه پخت مرغ سوخاری اسپایسی ( منظور از این مرغ یک مرغ کریسپی، کرانچی و خشک می باشد):

 • ابتدا کلید P  را به مدت سه ثانیه نگه می دارید، تا دستگاه از شما کد بخواهد که این کد معمولا ۱۲۳ می باشد
 • بعد از وارد کردن کد وارد برنامه های دستگاه می شوید که در این مرحله باید یکی از ده عدد مورد نظر را باید انتخاب کنید ( برای مرغ سوخاری اسپایسی بهتر است که شما عدد یک را فشار دهید
 • در تمامی تنضیمات دکمه P  شما را به مرحله بعد و دکمه  iشمار به مرحله قبل برمیگرداند
 • ابتدا نام محصول مورد نظر خود را بنویسید که در اینجا spaicy   نام مناسبی است ( نحوه نوشتن به این ترتیب هست که شما با دکمه های up  و Down  می توانید حروف را عوض کنید و بعد از نوشتن هر حرف برای حرف بعدی دکمه p  را فشار دهید)
 • بعد از اتمام نوشتن نام برنامه با فشار دادن دکمه p  وارد مرحله بعدی می شود، در این مرحله preload  قراردارد که بهترین عدد برای آن صفر می باشد

نکته: درون هر برنامه پخت در دستگاه مرغ سوخاری هنی پنی برنامه های کوچکتری برای ارتقای پخت وجود دارد.
استپ اول:

 • حال مهمترین زمان برنامه را که زمان پخت کل است را تعیین کنید ( پیشنهاد ما به شما انتخاب عدد ۱۵ تا ۱۷ می باشد)
 • سپس دمای پخت در می توانید از ۳۳۰ تا ۳۵۰ درجه فارنهایت تعیین نمایید
 • فشار دستگاه را در این مرحله off  نمایید

استپ دوم:

 • زمان ورود به برنامه دوم را باید انتخاب نمایید ( بهتر است عدد ۱۲ را انتخاب نمایید)
 • سپس دمای پخت در می توانید از ۳۲۵ تا ۳۳۵ درجه فارنهایت تعیین نمایید
 • فشار دستگاه را در این مرحله off  نمایید

استپ سوم:

 • زمان ورود به برنامه دوم را باید انتخاب نمایید ( بهتر است عدد ۳ را انتخاب نمایید)
 • سپس دمای پخت در می توانید از ۳۳۵ تا ۳۴۵ درجه فارنهایت تعیین نمایید
 • فشار دستگاه را در این مرحله off  نمایید

استپ چهارم:

 • زمان ورود به برنامه دوم را باید انتخاب نمایید ( بهتر است عدد ۱ را انتخاب نمایید)
 • سپس دمای پخت در می توانید از ۳۴۰ تا ۳۵۰ درجه فارنهایت تعیین نمایید
 • فشار دستگاه را در این مرحله off  نمایید
 • استپ پنجم را با دکمه p  رد کنید زیرا نیازی به این مرحله نیست.