بررسی تاثیر تورم در آینده فست فودها و کافی شاپ ها

بررسی تاثیر تورم در آینده فست فودها و کافی شاپ ها

Categories: راه اندازی فست فود

از نظر اقتصادی تورم افزایش سطح عمومی قیمت ها درطول یک زمان مشخص است، وتغییر در نرخ تورم تغییر در شاخص قیمت مصرف کننده می باشد،که معمولا به دو دلیل اتفاق می افتد:

  • کاهش عرضه کل
  • افزایش تقاضا

ابته شایان ذکر است که پدیده تورم در کشور ما بیشتر به دلیل افزایش حجم نقدینگی حاصل از استقراض دولت از بانک مرکزی به دلیل کسری بودجه  در سالهای متوالی می باشد که نشان دهنده افزون بودن هزینه های دولت از درآمد آن می باشد.البته در اینجا قصد تشریح پدیده تورم را نداریم ،ولی به تاثیرات آن در حوضه فست فود و کافی شاپ می پردازیم.

بررسی تاثیر تورم در آینده فست فودها و کافی شاپ ها

شایان ذکر است که به این موضوع می توان از جهات گوناگونی نگاه کرد ولی ما در اینجا قصد بررسی این موضوع را از نظر مارکت و تغییرات حاصله در بازار کسب و کاررا داریم.

وقتی تورم اتفاق می افتد← مواد اولیه وسایر عوامل تولید گرانتر می شود←هزینه های ما بالا می رود←قیمتهای ما افزایش می یابد

در اینجا آن چیزی که اهمیت دو چندانی برای فست فودها یا کافی شاپ ها دارد این است که حجم افزایش قیمت آنها بالاتر از حجم هزینه های آن ها باشد،معمولا مجموعه های که دارای مدیریت هزینه صحیح هستند دارای چنین شرایطی می باشند.به طور کلی تورم تاثیر مثبتی روی عملکرد و انتفاء آنها دارد.

راه اندازی فست فود

در اینجا به پاره ای از تاثیرات اثر تورم بر فست فودها و کافی شاپ ها به صورت گذرا اشاره می کنیم:

  • کاهش رقبای ضعیف تر
  • ارزان تر شدن غذا در فست فود نسبت به هزینه ها
  • بازگشت سریع تر سرمایه
  • رشد برندینگ

گروه تخصصی راه اند ازی فست فود و کافی شاپ iranhfc  پیشرو و نو آور در راه اندازی فست فود،کافی شاپ،و رستوران های فرنگی