اهمیت قیمت گذاری در فست فود و کافی شاپ

اهمیت قیمت گذاری در فست فود و کافی شاپ

Categories: راه اندازی فست فود

یکی از پارامترهای حساس و مهم برای درک مشتریان نسبت به خدمات فست فودها یا کافی شاپ ها می باشد،و جزء لاینفک و ذاتی تعیین موقعیت از نظر بازاریابی و جایگاه ما در بازار  می باشد.موقعیت فست فودها و کافی شاپ ها ماحصل درک و تصور مشتریان بصورت واقعی یا ذهنی از آنها در بازار می باشد،البته شایان ذکر است قیمت می تواند بر تصور مشتریان نسبت به خدمات فست فودها یا کافی شاپ ها تاثیر شگرفی بگذارد.

اهمیت قیمت گذاری در فست فود و کافی شاپ

به همین دلیل می توان گفت که نگرش موقعیت و جایگاه یابی به تصمیمات قیمت گذاری محور اساسی برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی فست فوده و کافی شاپ ها می باشد. در اینجا به تعدادی از اثرات قیمت گذاری نسبت به کافی شاپ ها و فست فودها اشاره می کنیم:

  • قیمت شاخص کیفیت ،نوع خدمت و شکل تمایز رقابتی برای  آنهاست
  • عاملی مهم برای جذب مشتریان می باشد
  • قیمت پارامتر تعیین کننده سود خالص می باشد
  • قیمت تاثیر مستقینی بر روی اهداف استراتژیک ما می گذارد
  • و …

راه اندازی فست فود

شایان ذکر است گاها مشاهده می گردد،دلیل اصلی سقوط یک فست فود قیمت گذاری نامناسب آن می باشد. گروه iranhfc  (گروه تخصصی راه اندازی فست و کافی شاپ) با حضور کارشناسان خبره مالی و بازاریابی ، با طراحی  قیمت گذاری مناسب منوهای  فست فود و کافی شاپ  به نقطه بهینه می اندیشد.