آیا سرمایه گذاری در فست فود بدون ریسک است؟

آیا سرمایه گذاری در فست فود بدون ریسک است؟

Categories: راه اندازی فست فود

از دغدغه های طبیعی هر سرمایه گذاری بررسی ریسک آن می باشد.شایان ذکر است که گروهی از مشاوران وافراد کم تجربه از این صنعت به سرمایه گذاری بدون ریسک یاد می کنند اما قابل توضیح است که در این شغل ریسک های از قبیل:

 1. خرید تجهیزات نامناسب
 2. خرید لوازم به قیمت های ناعادلانه
 3. تدوین استراتژی نامناسب
 4. عدم موفقیت در جذب مشتری
  آیا سرمایه گذاری در فست فود بدون ریسک است؟
 5. عدم موفقیت درمدیریت پرسنل
 6. استفاده از منابع انسانی بی تجربه
 7. مهمتر از همه انتخاب مکان نامناسب
 8. تبلیغات بی هدف
 9. …………….

آنچه اهمیت دارد این نیست که شما ریسک سرمایه گذاری  را به صفر برسانید اما شما می توانید به کمک کارشناسان خبره  مخصوصا در مرحله راه اندازی فست فود درصد ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش دهید.

iranhfc