آداب معاشرت در رستوران

آداب معاشرت در رستوران

Categories: راه اندازی فست فود

در زمان ورود به رستوران اگر از قبل رزرواسیون انجام داده اید حتما به راهنما اطلاع دهید و منتظر باشید تا شما راهنمایی کنند.
اگر فردی شما را به سمت میزتان راهنمایی می کند باید خانم پشت راهنما و آقا پشت خانم حرکت کنند و اگر راهنما وجود ندارد آقا باید در جلو حرکت کند و خانم را راهنمایی کند.
اگر به همراه خود کاپشن، کت، کلاه و از این قبیل اشیا دارید، آقایان باید حتما در رخت آویز آویزان کنند اما بانوان می توانند در کنار خود نگه دارند.
پس از بررسی منو و انتخاب غذا اگر منو را نبندید گارسن برای گرفتن سفارش نمی آید و به همین دلیل پس از انتخاب غذا باید منو را بسته و روی میز قرار دهید و منتظر گارسن بمانید.
کیف، عینک، کلید، تلفن همراه و از این قبیل اشیا را نباید روی میز قرار دهید.
دستمال سفره که مختص پاک کردن چربی ها و لکه های اطراف دهان می باشد در هنگام آغاز غذا باید روی زانو ها قرار داده شود.
اگر می خواهید در غذا خوردن خود فاصله بیاندازید باید دستمال سفره را سمت راست بشقاب خود قرار دهید. و اگر می خواهید برای مدت کوتاهی صندلی خود را ترک کنید باید دستمال سفره را روی صندلی خود قرار دهید.
در هنگام صرف غذا موادی مانند غضروف که باید از دهان خارج شوند را بدون اینکه دیده شوند و کسی متوجه شود باید به کمک دستمال خارج کنید.
در صورتی که چیزی از روی میز می خواهید و به شما دور است باید از فردی که به آن نزدیک است درخواست کنید تا آن را به شما بدهد و نباید با خم شدن روی میز سعی کنید خودتان آن را بردارید.
هنگام نشستن نباید دست ها را زیر میز قرار داد. و همچنین نباید آرنج ها را روی میز قرار داد.
برای بریدن غذا، حتما باید چنگال در دست چپ و چاقو در دست راست قرار بگیرد. و پس از برش برای صرف غذا چنگال به دست راست منتقل می شود.
اگر چند چاقو و قاشق و چنگال در کنار بشقاب قرار دارد باید به ترتیب از سمت بیرونی استفاده شوند. آخرین چاقو و قاشق و چنگال که سایز کوچکتری هم دارند برای دسر می باشند.
باقی ماندن لکه ی روغن یا رژ روی لیوان حس خوبی به جا نمی گذارد. باید قبل از نوشیدن، روغن های اضافی دور دهان و یا رژ اضافی را با دستمال پاک کرد تا ردی روی لیوان باقی نماند.
قاشق و چنگال و چاقو را هیچ وقت نباید با دستمال پاک کرد. اگر به تمیزی آن ها شک دارید باید یکی دیگر درخواست کنید.
بدون امتحان کردن مزه ی غذا نباید به آن نمک اضافه کرد.
در صورت پر بودن دهان نباید صحبت کرد.
هنگام خوردن و نوشیدن نباید از دهان صدایی خارج شود. صدا دادن دهان ممکن است موجب ناراحتی بقبه ی افراد دور میز شود.
نوشیدینی را هیچ گاه نباید به یکباره تمام کرد و باید آن را جرعه جرعه نوشیده می شود.
هنگام درخواست از گارسن باید کلمه های لطفا و خواهش می کنم و متشکرم و از این قبیل کلمات استفاده شود.
دستمال کاغذی استفاده شده را باید بدون مچاله کردن در سمت راست بشقاب قرار داد و نباید پس از اتمام غذا آن را داخل بشقاب گذاشت.