Gott’s Roadside، شهر سان­ فرانسیسکو


Gott’s Roadside، شهر سان­ فرانسیسکو

Gott’s تحولی در غذاهای کلاسیک بوجود آورده است. این رستوران همواره از مواد اولیه‌­ی محلی و گوشت بیف ارگانیک استفاده می‌کند.