Ethnic restaurants


این سبک غذاهای بومی سرو میشوند که مخصوص مکان هایی هستند که به آن تعلق دارند و وابستگی نزدیکی به فرهنگ هر یک از این ملل دارند.

مانند رستوران مکزیکی،ایتالیایی،فرانسوی،آلمانی،تایلندی و یا رستوران های هندی.

+ There are no comments

Add yours