Atrium Bar دربرلین


Atrium Bar دربرلین

بزرگترین آکواریوم استوانه ای جهان روبروی شماست! این رستوران در لابی هتل رادیسون بلو در برلین واقع شده است.

وقتی که در این لابی نشسته و استراحت می کنید، میتوانید به این هم فکر کنید که بالای سرتان ۲۶۴۱۷۲ گالن آب و بیش از ۱۵۰۰ ماهی قرار دارد!