کیک وانیلی روغن زیتونی در The Lion، نیویورک


کیک وانیلی روغن زیتونی در The Lion، نیویورک

طعم و بافت در این دسر حرف اول را می زنند. کیک وانیلی روغن زیتونی معمولی که همیشه در قالب های کنگره دار پخته می شود، در این دسر شکل دیگری دارد و با پسته تزئین می شود.