یوتاب


موقعیت مناسب
جلسه رسمی یا کاری ، شام یا ناهار با خانواده
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
حق سرویس
دارد درصد
دسر
دارد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۴۰
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱:۳۰-۱۵:۳۰
محله
سایر محله های مرکز