گوشه


سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۱۲
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱-۱۵،۱۸-۲۴
محله
گیشا