کنتیننتال شار


کنتیننتال شار

موقعیت مناسب
جلسه رسمی یا کاری ، شام یا ناهار با خانواده ، مهمان خارجی یا میهمان ویژه
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
دسر
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۵۵
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۹-۲۴