کباب سرای شمرون


کباب سرای شمرون

موقعیت مناسب برای تجربه جدید ، شام یا ناهار با خانواده .
جای نشستن: دارد
دارای ۷۰ صندلی