کاپانا


کاپانا

موقعیت مناسب
جلسه رسمی یا کاری ، جشن یا مهمانی کوچک ، شام یا ناهار با خانواده
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
حق سرویس
دارد درصد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۵۴
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱-۲۴