ژوانی


موقعیت مناسب
جلسه رسمی یا کاری ، جای دنج ومناسب قرارهای دو نفره
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
دسر
محدود
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۶۰
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۲-۲۴
محله
سایر محله های غرب