پیچ


موقعیت مناسب
تجربه جدید ، شام یا ناهار با خانواده ، جای دنج ومناسب قرارهای دو نفره
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
حق سرویس
۱۰ درصد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۱۷
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۲-۱۵:۳۰, ۱۹:۳۰-۲۳
محله
پاسداران