پیتزا پامادور


پیتزا پامادور

موقعیت مناسب
شام یا ناهار با خانواده
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۲۵
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۲۲۳
محله
شریعتی:پل رومی، قیطریه